Kayaku-Dojo
VUUR en EXPLOSIEF

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de achtergrond en geschiedenis van het Ninjutsu. Daarnaast kunt u lezen wat Ninjutsu trainingen omvatten, wat Bujinkan Dojo's' zijn, en hoe Ninjutsu het zelfvertrouwen van kinderen vergroot.


Wat is Ninjutsu?

Ninjutsu ontstond meer dan achthonderd jaar geleden onder het Ninjavolk in Japan. De Japanse maatschappij werd geregeerd door een krijgersklasse, de Samurai, die over alles heersten, het land en het volk. Ze hoefden alleen verantwoording af te leggen aan hun heer, de Shogun. De Ninja's dienden de Samurai niet en vluchtten naar de schrale, koude bergstreken van Iga en Koga. Daar trainden ze zich in de krijgskunsten. Er wordt wel beweerd dat hun kunst gebaseerd is op een grootse Chinese militaire tekst, geschreven door ene Sun Tzu. Door de eeuwen heen trainden de Ninja ( wat "insluipers" betekent) in elke martiale kunst die maar bekend was. Hun sterkste kant was spionage en moorden, met alle mogelijke middelen. Maar hun training leerde hen ook tot spirituele hoogten te komen, door lichaam en geest ver voorbij de grenzen van het normale menselijke te kunnen brengen. De training van een Ninja begon vrijwel zodra hij kon lopen. Na verloop van tijd werden de Ninja-krijgers gevreesd in heel Japan.

Zelfs de machtige Samurai keek over zijn schouder als het gerucht ging dat er een Ninja in de omgeving opereerde. De Ninja leerde vechten om te overleven; als hij faalde, was de dood zeker het gevolg. Door de eeuwen heen werd Ninjutsu in het geheim beoefend en wist niemand iets van de kunst af, behalve de Ninja zelf.

De Ninjutsu-training omvat acht methoden van gevechtstraining:

  1. Tai Jutsu - de ongewapende gevechtsmethode.
  2. Hichojutsu - spring- en klimmethoden.
  3. Bojutsu - stok- en stafvechten.
  4. Kenjutsu - zwaardvechten en werpen.
  5. Kusarijutsu - ketting en touwwapens.
  6. Goton-Po - het gebruik van natuurlijke elementen.
  7. Omshinjutsu - de kunst van vermomming en onzichtbaarheid.
  8. Heiho - militaire tactieken.

De principes zijn altijd hetzelfde -behendig voetenwerk, kracht en snelheid zijn essentieel-, of iemand nu met trappen, stokvechten of zwaardtechnieken werkt. De vechtstijl van de Ninja is een serie vloeiende, eenvoudige bewegingen, niet een systeem van uitgebreide en complexe technieken. De essentie van Ninjutsu is eenvoud. De Ninja's geloofden sterk in hun persoonlijke vrijheid en de loyaliteit naar hun familie en op de laatste plaats kwam pas de overheid aan de beurt. Dit in tegenstelling tot de Samurai waar de overheid op de eerste plaats stond. Ninjutsu is een martial art die door de duizenden jaren heen is ontwikkeld door combat ervaring.


De Training

De training omvat ongewapende en gewapende technieken. De bewegingen binnen het ninjutsu zijn kenmerkend. Je hele lichaam gebruiken, onder de juiste hoeken uit stappen en de balans van de tegenstander breken zijn van groots belang om je tegenstander uit te schakelen. Tevens zijn de basis Kata's van groot belang omdat alle technieken uit deze Kata's ontstaan. Je actie komt voort uit natuurlijke bewegingen gecombineerd met techniek en automatisme. Ook wapens worden bij de training gebruikt. Een groot deel van deze wapens zijn traditioneel zoals bijvoorbeeld de Katana (zwaard) en de Yari (speer), maar ook wapens die uit de hedendaagse voorwerpen gehaald kunnen worden zoals de Bo (lange stok "bezem steel") of Hanbo (korte stok "paraplu") worden gebruikt bij de training. Tevens worden de Tanto (mes) en het Pistool ook behandelt maar op een efficiënte manier, waarbij de nadruk op het gevaar ligt van deze wapens.

Binnen het ninjutsu zijn er geen wedstrijden, dit omdat wedstrijden aan regels verbonden moeten zijn om een veilig afloop aan een wedstrijd te geven. Ninjutsu leert je geen beperkingen, maar een groot aanpassingsvermogen zodat je iedere situatie op een zo natuurlijk mogelijke manier het hoofd kan bieden.

Iedereen heeft zijn of haar reden om te kiezen voor ninjutsu. Je leert natuurlijk om je zelf te verdedigen maar er is veel meer. Ninjutsu ontwikkelt je zintuigen, je motoriek, leert je flexibel te zijn, je krijgt een groter aanpassingsvermogen, meer zelfvertrouwen en een groter incasseringsvermogen.


De Bujinkan

Bujinkan dojo's bevinden zich over heel de wereld en ook in Nederland is de Bujinkan sterk vertegenwoordigd. Dit resulteert in vele trainingsmogelijkheden. Iedere maand wordt er wel ergens een evenement georganiseerd en binnen de eigen dojo verschijnen regelmatig gastdocenten uit binnen- en buitenland.


Kinderen en het Ninjutsu

Voor kinderen is het ninjutsu in het begin een grote fantasie. In hun gedachten spelen zij de ninja's uit de tekenfilms en vechtfilms na. Ondertussen wordt er vanaf het begin van de training een leerproces in werking gezet. Het zelfvertrouwen van het kind wordt vergroot door de eigen grenzen verleggen en het kind als individu te respecteren en accepteren. Kinderen leren op verantwoorde wijze om te gaan met geweld. De kinderen leren zichzelf te verdedigen door middel van de technieken, maar worden er tevens gelijk opgewezen dat ze deze technieken alleen mogen gebruiken in geval van nood. Het leren opbouwen van het zelfvertrouwen en het leren omgaan met allerlei problemen op een vreedzame wijze is uiteindelijk belangrijker dan er maar op los te slaan. De kinderen wordt dus ook geleerd hoe ze een gevecht kunnen mijden.